Công bố Công ty Kiểm toán 2019

Đăng lúc: 25-11-2019 09:45:00 PM - Đã xem: 37 - Phản hồi: 0

Công bố Công ty Kiểm toán 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 22-02-2019 07:55:07 PM - Đã xem: 338 - Phản hồi: 0

Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Điều lệ này được thông qua theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cùng cam kết thực hiện đầy đủ những quy định trong bản Điều lệ này.

Báo cáo tổng kết tài chính 2019

Đăng lúc: 09-05-2019 11:48:00 PM - Đã xem: 92 - Phản hồi: 0

Báo cáo tổng kết tài chính 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đăng lúc: 25-05-2019 12:25:00 AM - Đã xem: 279 - Phản hồi: 0

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Đăng lúc: 09-05-2019 11:50:00 PM - Đã xem: 174 - Phản hồi: 0

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Công bố thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Đăng lúc: 04-06-2019 12:27:00 AM - Đã xem: 307 - Phản hồi: 0

Công bố thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lương Thị Phương

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 52
  • Tháng hiện tại: 30385
  • Tổng lượt truy cập: 2378038