Công bố phong tỏa tài khoản BIDV

Công bố phong tỏa tài khoản BIDV

Thông báo số 766/BIDV.LS của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn về việc phong tỏa một phần tài khoản với số tiền là 19.510.244 đồng (Mười chín triệu, năm trăm mười ngàn, hai trăm bốn mươi bốn đồng).

Xem tiếp...

Công bố phong tỏa tài khoản BIDV

Đăng lúc: 12-05-2019 10:14:00 PM - Đã xem: 0 - Phản hồi: 0

Công bố phong tỏa tài khoản BIDV

Thông báo số 766/BIDV.LS của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn về việc phong tỏa một phần tài khoản với số tiền là 19.510.244 đồng (Mười chín triệu, năm trăm mười ngàn, hai trăm bốn mươi bốn đồng).

Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 22-02-2019 07:55:07 PM - Đã xem: 71 - Phản hồi: 0

Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Điều lệ này được thông qua theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cùng cam kết thực hiện đầy đủ những quy định trong bản Điều lệ này.

Báo cáo tổng kết tài chính 2019

Đăng lúc: 09-05-2019 11:48:00 PM - Đã xem: 3 - Phản hồi: 0

Báo cáo tổng kết tài chính 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:18:14 PM - Đã xem: 85 - Phản hồi: 0

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn sửa đổi bổ xung và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua; Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, họp ngày 11 tháng 4 năm 2018.

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Đăng lúc: 09-05-2019 11:50:00 PM - Đã xem: 3 - Phản hồi: 0

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Đăng lúc: 09-05-2019 11:50:00 PM - Đã xem: 3 - Phản hồi: 0

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 244
  • Tháng hiện tại: 18786
  • Tổng lượt truy cập: 2017723