Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO.

Trụ sở chính : Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

          1. Những sự kiện qua trọng

          Công ty Chợ Lạng Sơn trước đây là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 656 QĐ/UB-KT ngày 17/8/1995 của UBND Tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng ban quản lý chợ Kỳ Lừa - Thị xã Lạng Sơn. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là đầu tư, nâng cấp, khai thác kinh doanh các địa điểm bán hàng và các dịch vụ tại các chợ trên địa bàn Thành phố đó là: Đông Kinh,  Kỳ Lừa, Chi Lăng và Bờ sông ...

         Trải qua hơn 9 năm hoạt động (1995 - 2004) được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh Uỷ, UBND Tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh và thành phố đơn vị đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Hàng năm đơn vị luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị được giao; làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, nâng cao đời sống của cán bộ - CNV và có tích luỹ để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là làm tốt công tác PCCC, an ninh trật tự tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc trao đổi, mua bán hàng hoá tại các chợ... Xây dựng hệ thống chính trị ở đơn vị ngày càng phát triển ổn định và trong sạch vững mạnh; quan tâm và tham gia đầy đủ các công tác xã hội... Chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật các chợ thực sự là trung tâm kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh và khách thập phương trong nước và quốc tế.

        Thực hiện chủ trương về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết Trung ương 3; nghị quyết Trung ương 9 Khoá IX và thực hiện tốt việc triển khai Luật doanh nghiệp. UBND Tỉnh Lạng Sơn đã ra thông báo số 09/UB-KT ngày 19/02/2003 về việc chuyển Công ty Chợ Lạng Sơn thành Công ty cổ phần và ngày 14/5/2003 UBND Tỉnh ra quyết định số 986 QĐ/UB-KT về việc sửa đổi chỉ tiêu sắp xếp DNNN năm 2003 trong đó Công ty Chợ Lạng Sơn cổ phần hoá theo hình thức 1 (Nghị định 64/CP): giữ  nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn và nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (vốn nhà nước =51% vốn điều lệ).

        Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty và các ngành chức năng của Tỉnh tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp trước khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần.

          Phương pháp mà Công ty áp dụng là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo tài sản tức là dưạ trên cơ sở giá trị thực tế của toàn bộ tài sản hữu tính, vô hình của doanh nghiệp tại thời điểm định giá (0h ngày 01/7/2003).

          Kết quả : Ngày 02/12/2003 UBND Tỉnh Lạng Sơn đã ký quyết định số 2230/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty Chợ Lạng Sơn thực hiện cổ phần hoá ; Cụ thể

          - Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 26.767.930.796 đồng.

Trong đó :

          + TSCĐ và đầu tư dài hạn: 24.800.681.535 đồng

          + TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: 1.967.249.261 đồng

          Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp : 15.058.875.669 đ

          Quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của UBND Tỉnh và Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp các cấp, bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị trên cơ sở thực tế và khả năng phát triển thời gian tới, căn cứ quyết định phê duyệt giá trị tài sản của doanh nghiệp và luật doanh nghiệp, Công ty đã chỉ đạo xây dựng phương án cổ phần hoá và điều lệ dự thảo của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

          Ngày 31/10/2003 Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh đã có cuộc họp thẩm định phương án cổ phần hóa và xem xét tính hợp pháp của điều lệ dự thảo.

          Ngày 16/6/2004 UBND Tỉnh Lạng Sơn đã ký quyết định số 925 QĐ/UB-KT về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Chợ Lạng Sơn. Cụ thể :

          - Vốn điều lệ :     23.378.800.000 đồng

Trong đó:

          + Cổ phần nhà nước là : 61,60% vốn điều lệ

          + Cổ phần ưu đãi giảm giá của người lao động trong DN là : 6,00%  vốn điều lệ.

          + CP phổ thông của người lao động trong DN là 6,40% vốn điều lệ.

          + Cổ  phần  phổ  thông bán  ra  ngoài  DN  (theo công văn 160/CP- ĐMDN ngày 04/02/2004 của Chính phủ ) là 26,00% vốn điều lệ.

          - Giá trị doanh nghiệp để thực hiện CPH tại thời điểm 01/7/2003 là :    26.767.930.796 đồng.

        - Giá trị thuộc phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: 15.058.875.669 đ

        - Số lao động được mua cổ phần ưu đãi là : 136 người

        - Số cổ phần bán theo giá ưu đãi là : 14.040 cổ phần

        - Phần giá trị được ưu đãi (30%) là : 421.200.000 đồng

          2. Quá trình phát triển của Công ty.

          2.1. Ngành nghề kinh doanh chính:

          - Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kiốt, TT thương mại);

          - Cho thuê kho bãi, bãi đỗ xe;

          - Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ;

          - Kinh doanh nông, lâm sản nguyên liệu, lương thực, thực phẩm, đồ uống, động vật sống;

          - Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình;

          - Mua bán đồ giải trí gia đình và đồ điện dân dụng;

          - Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ điện, mạng điện dân dụng;

          - Vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khỏch;

          - Đại lý môi giới;

          - Bán buôn tổng hợp;

          - Bốc xếp hàng hoá đường bộ;

          - Dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, quán rượu, bia, quầy bar;

          - Quảng cáo;

          - Cho thuê ô tô;

          - bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;

          - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

          - Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; dịch vụ rửa xe máy, ô tô.

          2.2. Tình hình hoạt động.

          Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đang quản lý và khai thác địa điểm kinh doanh tại các Chợ Đông Kinh, Chợ Đêm Kỳ Lừa, Chợ Chi Lăng và Bói đỗ xe Bờ Sông, đây là các chợ truyền thống đó được khẳng định thương hiệu và được nhân dân trong tỉnh cũng như khách du lịch cả nước biết đến để trao đổi, mua bán hàng hoá.

          Trong những năm qua, phát huy những thế mạnh và thương hiệu của các Chợ do Công ty quản lý, Tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước, mỗi năm tăng từ 10 đến 20%.

          3. Định hướng phát triển.

          3.1. Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

          - Tiếp tục ổn định kinh doanh trong những năm tới, duy trì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

           - Nghiên cứu thị trường để mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, tận dụng lợi thế về đất đai hiện có và mở rộng phạm vi hoạt động quản lý Chợ tơi một số huyện trong Tỉnh.