Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông năm 2011

Đăng lúc: Thứ ba - 20/12/2011 15:49 - Người đăng bài viết: chodk
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông năm 2011

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông năm 2011

1. Thống nhất phương án điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2011 tại các chợ do công ty quản lý, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tính từ thời điểm phát sinh hợp đồng mới từ năm 2011. Các trường hợp đã thực hiện trước thời điểm phát sinh hợp đồng mới, Công ty sẽ bù trừ vào giá trị hợp đồng kế tiếp.

1CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  243 /BB-CTCPC

      Lạng Sơn, ngày 09  tháng 12  năm 2011

 

 

BIÊN BẢN

 Kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông năm  2011

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

 

 
  1

 


Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, địa chỉ Tầng IV Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4900102530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 09/05/2011;

Thực hiện Nghị quyết số: 191 NQ/HĐQT-CT ngày 07/10/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;

 Để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 do bị ảnh hưởng của việc không áp dụng được thời gian thực hiện mức giá mới năm 2011 từ tháng 01/2011 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 đã biểu quyết thông qua), theo kiến nghị của các cổ đông hộ kinh doanh tại Chợ Đông Kinh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn tiến hành lấy ý kiến của các cổ đông của Công ty theo hình thức bằng văn bản với những nội dung lấy ý kiến như sau:

Nội dung lấy ý kiến biểu quyết:

          1. Thống nhất phương án điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2011 tại các chợ do công ty quản lý, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tính từ thời điểm phát sinh hợp đồng mới từ năm 2011. Các trường hợp đã thực hiện trước thời điểm phát sinh hợp đồng mới, Công ty sẽ bù trừ vào giá trị hợp đồng kế tiếp.

          2. Thống nhất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 do việc điều chỉnh thời gian áp dụng mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh mới; các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

          - Tổng doanh thu:                    14.400.000.000 đồng.

          - Lợi nhuận sau thuế:                    346.000.000 đồng.

          - Mức cổ tức:                     Phấn đấu đạt 1%/cổ phần/năm

Sau khi các cổ đông đã gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết với nội dung sau đây:

Thành phần tham gia kiểm phiếu

1. Ông Phan Anh Tuấn           - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Bà Nguyễn Thu Phương      - Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ông Lê Văn Thảo                - Cổ đông - Nhân viên bảo vệ Công ty.

4. Bà Lương Thị Thúy             - Trưởng Ban KS (Giám sát kiểm phiếu).

Qua kiểm tra có:

Tổng số cổ đông của Công ty được gửi phiếu lấy ý kiến Biểu quyết  948 cổ đông, tương ứng với số CP là 228.854/228.854 tổng số CP có quyền biểu quyết.

Trong đó:   

- Cổ đông nhà nước:               01 cổ đông, số cổ phiếu BQ là: 162.693 CP.

- Cổ đông người LĐ tại DN: 124 cổ đông, có số cổ phiếu BQ là: 19.615 CP.

- Cổ đông hộ kinh doanh: 823 cổ đông, có số cổ phiếu BQ là: 46.546 CP.

Kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 639 phiếu = 207.774 CP = 90,79%

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 632 phiếu     = 207.289 CP

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 07 phiếu = 485 CP = 0,21%

Kết quả kiểm phiếu:

- Nội dung 1:

+ Số CP nhất trí: 205.808 CP = 89, 93 %/ tổng số CP biểu quyết

+ Số CP không nhất trí: 1.481 CP = 0,65%/tổng số CP biểu quyết.

+ Số CP không có ý kiến: 21.080 CP = 9,21%/tổng số CP biểu quyết

- Nội dung 2:

+ Số CP nhất trí: 204.638 CP = 89,42%/tổng số CP biểu quyết.

+ Số CP không nhất trí: 2.651 CP = 1,16%/tổng số CP biểu quyết.

+ Số CP không có ý kiến: 21.080 CP = 9,21%/tổng số CP biểu quyết

- Căn cứ Điều 104, 105 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 về việc quy định Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông; thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;

Các nội dung lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông được thông qua với tổng số phiếu biểu quyết:

- Nội dung 1: Đạt 205.808CP/228.854 tổng số cổ phần BQ= 89,93%;

- Nội dung 2: Đạt 204.638CP/228.854 tổng số cổ phần BQ = 89,42%

Nội dung kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông công ty kết thúc vào hồi 16 giờ 30 ngày 09 tháng 12 năm 2011. Biên bản được lập với sự giám sát của các thành phần có tên trên, toàn bộ nội dung biên bản đã được thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành phần có tên cùng ký tên dưới đây. Biên bản kiểm phiếu và phiếu biểu quyết được lưu tại Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty, làm hồ sơ lưu trữ./.

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Thị Thúy

THÀNH VIÊN HĐQT

(THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU)

 

 

 

 

Nguyễn Thu Phương

CỔ ĐÔNG

(THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU)

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thảo

 

 


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

hợp đồng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 722
  • Tháng hiện tại: 85476
  • Tổng lượt truy cập: 4032357