Báo cáo tài chính năm 2010 - Phần II

Đăng lúc: Thứ tư - 25/05/2011 20:37 - Người đăng bài viết: nhungdieugiandi
Báo cáo tài chính năm 2010 - Phần II

Báo cáo tài chính năm 2010 - Phần II

II- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010.

II- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010.

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn Nhiệm kỳ 2010-2014 tổ chức ngày 07 tháng 7 năm 2010 đã bầu 05 thành viên vào Hội đồng quản trị khoá II, gồm các ông, bà:

          1. Ông: Phạm Văn Dũng                   - Người lao động tại công ty;

          2. Ông: Phan Anh Tuấn          - Người lao động tại công ty;

          3. Ông: Ông Nguyễn Văn Hà  - Người lao động tại công ty;

          4. Ông: Ông Lê Xuân Lô                   - Người lao động tại công ty;

          5. Bà: Đinh Thị Hảo                - Hộ kinh doanh.

          Ngay tại phiên họp thứ Nhất của Hội đồng quản trị tiến hành ngày 07/7/2010, đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng Công ty, trong đó:

          1. Ông: Phạm Văn Dũng         - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;

          2. Ông: Phan Anh Tuấn- Phó chủ tịch HĐQT;

          3. Ông: Nguyễn Văn Hà- Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc c/ty;

          4. Ông: Lê Xuân Lô       - Thành viên HĐQT;

          5. Bà Nguyễn Thị Hảo   - thành viên HĐQT;

          6. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Én - Kế toán trưởng công ty.

          Căn cứ vào Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ trong năm 2010 với một số nội dung chính như sau:

1. Các phiên họp và hoạt động của Hội đồng quản trị:

          Trong năm 2010, nhằm tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ hoạt động cho Ban Giám đốc  thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định có  liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như công tác tổ chức nhân sự lãnh đạo của công ty, phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của  công  ty  và pháp  luật nhà nước. HĐQT  đã  phân  công  cụ  thể  cho  từng  thành  viên  phụ trách từng lĩnh vực.

          Từ tháng 7 năm 2010, Hội đồng quản trị đã  tổ  chức 09 phiên họp thường kỳ và bất thường với  sự  tham gia  của Ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và ban hành các Nghị quyết với những nội dung lớn như sau:

          - Bầu các chức danh của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành công ty;

          - Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2010 - 2014; phân công công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị;

          - Quy định mức thù lao và các chi phí phục vụ công tác của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2010 trên cơ sở mức thù lao đã được Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2008 thông qua;

          - Thực hiện công tác bàn giao của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty Nhiệm kỳ I cho Hội đồng quản trị, ban Giám đốc công ty Nhiệm kỳ II;

          - Các giải pháp để tổ chức thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II đã biểu quyết thông qua;

          - Giải quyết và khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn tối 10/7/2010 tại khu vực dãy nhà chợ số 2 sân phía Tây chợ Đông Kinh, nhằm sớm ổn định hoạt động của các hộ kinh doanh tại khu vực bị ảnh hưởng sau vụ hoả hoạn;

          - Thống nhất phương án giải quyết đơn của thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị do chuyển công tác sang cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;

          - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 201;

          - Chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, bảo đảm thời gian theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Kết quả giám sát họat động của Ban Giám đốc:

          Ngày 08/7/2010 Ban Giám đốc tiến hành bàn giao giữa bộ máy điều hành công ty Nhiệm kỳ I để tiếp tục quản lý và điều hành công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II.

          Trong quá trình quản lý HĐQT đã  chỉ đạo Ban Giám đốc xử  lý công việc  linh họat và thực hiện có hiệu quả các Quyết định do Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể:

          Kết quả thực hiện năm 2010:

          - Tổng Doanh thu: 13.401.901.523 đ đạt   98,24%  năm 2009.

          Trong đó: Doanh thu DV chợ: 11.022.929.746 đ đạt 101.03%  năm 2009.

                          Doanh thu khác: 2.378.982.777 đ đạt   87,30%  năm 2009.

          - Nộp ngân sách nhà nước: 2.481.169.340 đ đạt 125,10%  năm 2009.

          - Tổng chi phí: 11.568.639.474 đ đạt 112,23%  năm 2009.

          - Lợi nhuận sau thuế: 1.352.402.153 đ đạt 49,95%   năm 2009.

          - Mức cổ tức ước đạt / cổ phần/ năm:          3,69 %      

          Tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban KS năm 2010:

          Công ty tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát với mức thù lao theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua.

          Tổng số tiền thù lao chi trong năm 2010: 147.550.000 đồng = 87,2% KH.

3. Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

          Do việc thuyên chuyển công tác của cán bộ trong công ty, đến tháng 11 năm 2010, 01 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn đề nghị xin miễn nhiệm thành viên HĐQT (đồng chí Lê Xuân Lô); HĐQT công ty đã quyết định để đồng chí Lô thôi tham gia các hoạt động của HĐQT để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về Cán bộ công chức, viên chức và để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 quyết định; hiện số thành viên còn lại của HĐQT đang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2011:

          Trong năm 2011, HĐQT sẽ thực hiện các công việc chính sau:

          - Tổ chức  thành công Đại hội cổ đông  thường niên năm 2011, đề xuất  trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

          - Tổ  chức  các  phiên  họp  thường  kỳ  ít  nhất mỗi  tháng  1  lần  để  thảo  luận, thông  qua  các  báo  cáo,  kế  hoạch,  chỉ  đạo  kịp  thời  và  hiệu  quả  việc  triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

          - Tổ chức các phiên họp bất thường để kịp thời xử lý các phát sinh.

          - Tổ chức các phiên họp với Ban Giám đốc khi cần thiết để giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT;

5. Đánh giá trung:

          Với  những  định  hướng  nêu  trên,  trong  năm  2011  Hội đồng quản trị  sẽ  tiếp  tục  tăng cường chỉ đạo và giám  sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động  sản xuất kinh doanh của công ty.

          Để hoàn  thành những mục tiêu  chung, Hội đồng quản  trị Công  ty  cổ phần chợ Lạng Sơn mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty.

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 694
  • Tháng hiện tại: 85448
  • Tổng lượt truy cập: 4032329