Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2013 và phương hướng 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 23/04/2014 22:53 - Người đăng bài viết: chodk
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2013 và phương hướng 2014

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2013 và phương hướng 2014

Năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung là có nhiều thuận lợi, tuy nhiên do ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế nên tình hình kinh doanh của bà con tại các chợ gặp nhiều khó khăn, sức mua xã hội giảm sút rõ rệt, lượng khách đến chợ cũng giảm mạnh ảnh hưởng một phần đến nguồn thu lưu động của công ty. Bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào trong năm đều tăng cao, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2013 công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chính như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước; Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cho trên một nghìn hộ tại các chợ do công ty quản lý.

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013

Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

 

Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 28/6/2013, qua một năm hoạt động Công ty đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực như sau:

 

I/- TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung là có nhiều thuận lợi, tuy nhiên do ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế nên tình hình kinh doanh của bà con tại các chợ gặp nhiều khó khăn, sức mua xã hội giảm sút rõ rệt, lượng khách đến chợ cũng giảm mạnh ảnh hưởng một phần đến nguồn thu lưu động của công ty. Bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào trong năm đều tăng cao, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2013 công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chính như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước; Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cho trên một nghìn hộ tại các chợ do công ty quản lý. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 130 người lao động; Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường được duy trì tốt. Các tổ chức chính trị xã hội hoạt động tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào hoạt động xã hội trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động công ty gặp những thuận lợi và khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo thường xuyên của UBND Tỉnh, các ban ngành chức năng của tỉnh, UBND Thành phố Lạng sơn, UBND các phường nơi có chợ đóng trên địa bàn, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm xây dựng công ty của các quý cổ đông và tập thể người lao động trong công ty.

Bộ máy quản lý điều hành công ty phát huy tốt quyền hạn trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đôn đốc giám sát mọi hoạt động của công ty; trong công tác chỉ đạo điều hành luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra để điều hành công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

Công ty khai thác tốt và có nguồn thu ổn định từ cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ và các dịch vụ đi kèm.

Trong hoạt động chợ do làm tốt công tác tuyên truyền nên các hộ kinh doanh  đã cơ bản chấp hành tốt các nội quy quy chế của công ty đề ra; thực hiện tốt văn minh thương mại trong giao tiếp với khách hàng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút được lượng lớn khách hàng đến với các chợ.

Với đội ngũ người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, đoàn kết tốt, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý chợ, đáp ứng được nhiệm vụ công tác kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

Bên cạnh đó các phong trào văn nghệ, TDTT, các tổ chức chính trị của công ty hoạt động sôi nổi có chiều sâu tạo động lực quan trọng góp phần cho công ty thực hiện tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ kinh tế - chính trị của đơn vị.

2. Khó khăn

Mặc dù đã điều chỉnh tăng giá cho thuê địa điểm kinh doanh, xong tốc độ tăng doanh thu vẫn thấp hơn tốc độ tăng chi phí đầu vào do vậy hiệu quả kinh doanh vẫn dừng lại ở mức chưa xứng tầm với tiềm năng của công ty.

Một số ít các hộ kinh doanh không chấp hành tốt các quy định của Công ty đề ra gây khó khăn cho công tác quản lý chợ của Công ty.

Công ty chưa phát huy được khả năng mở rộng khai thác thêm ngành nghề kinh doanh.

Các hạng mục công trình nhà chợ ngày một xuống cấp nên mất nhiều chi phí để sửa chữa cải tạo nâng cấp.

Dự án bãi đỗ xe công cộng chợ Đông Kinh chưa được hoàn tất do còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại khu đất phía trước khách sạn Đông Kinh đường Nguyễn Du, đây là nơi công ty có thể mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao; mặt khác công ty cũng gặp khó khăn trong việc phát triển mở rộng nâng cấp công trình chợ do việc đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều vướng mắc về khâu thủ tục hành chính.

 

II/- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2013

1.     Công tác kinh doanh

Kết quả đạt được trong năm 2013 như sau:

·        Tổng doanh thu đạt: 17.444.621.525đ so với KH bằng 101,54%

Trong đó:

               Doanh thu dịch vụ chợ:            14.276.840.716đ so với KH bằng 99,83%

Doanh thu tài chính:                   1.621.244.182đ so với KH bằng 108%

D.thu điện, nước, thu khác:        1.546.536.627đ so với KH bằng 112%

Tổng doanh thu thực hiện tăng 1,54% so với kế hoạch do công ty quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tăng doanh thu hoạt động tài chính do công ty duy trì ổn định và tăng lượng tiền gửi ngân hàng.

·        Tổng chi phí đạt: 15.376.044.123đ so với kế hoạch bằng 98,65%

Tổng chi phí thực hiện giảm 1,35% so với kế hoạch do trong quá trình tổ chức SXKD công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí một cách tối đa nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc.

·        Lợi nhuận sau thuế đạt 1.551.358.479đ so với kế hoạch bằng 129,68%

·        Cổ tức bình quân đạt 3,35%/năm so với kế hoạch bằng 111,6%

·        Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 2.281.311.722đ so với KH bằng 97,48%

(Có biểu chi tiết kèm theo)

 

Trong năm 2013 địa bàn hoạt động kinh doanh không mở rộng, Công ty vẫn duy trì quản lý và khai thác 3 chợ và 1 bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố với tổng số 1.440 quầy hàng và 1.133 hộ kinh doanh cố định. Việc khai thác cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ đạt tỷ lệ cao (Chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa đạt 100%. Chợ Chi Lăng đạt khoảng 80%).

Bên cạnh nguồn thu từ dịch vụ chợ công ty khai thác thêm được các nguồn thu như: cho thuê quảng cáo, đặt cây ATM rút tiền tự động, liên kết với ngân hàng Sacombank và ngân hàng Liên việt trong việc cho các hộ kinh doanh tại chợ được vay vốn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về tăng mức thu phí vệ sinh môi trường; Công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh nên cơ bản đã triển khai thực hiện tốt mức phí vệ sinh môi trường mới đối với chợ Đông Kinh và chợ Truyền Thống Kỳ Lừa. Theo kế hoạch trong tháng 1 năm 2014 tiếp tục triển khai thực hiện đối với các khu vực chợ còn lại là chợ Chi Lăng, chợ đêm Kỳ Lừa, chợ Bờ sông.

Công ty luôn tạo môi trường thuận lợi cho bà con trong quá trình kinh doanh tại chợ, cung cấp tốt các dịch vụ điện, nước, vệ sinh ... phối kết hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trong phòng chống cháy nổ; từng  bước cải tiến các khâu thủ tục hành chính trong quan hệ với khách hàng, đảm bảo đơn giản khép kín nhanh chóng và chặt chẽ.

Tuy nhiên còn hạn chế trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh; Công tác bố trí sắp xếp quầy hàng chưa được khoa học; việc duy trì ngành hàng kinh doanh theo quy định chưa được tốt.

 

 

- Nhấn vào đây để tải về toàn văn

Từ khóa:

kinh doanh, công ty

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 257
  • Tháng hiện tại: 60781
  • Tổng lượt truy cập: 4007662