Báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

Đăng lúc: Thứ tư - 23/04/2014 23:04 - Người đăng bài viết: chodk
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

Năm 2013 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 18 tháng 03 năm 2014.

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÀI CHÍNH NĂM 2013

 
   

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/ QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản ban hành quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 củaQuốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10, ngày 29/11/2006và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2013của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (gọi tắt là Công ty) đã đư­ợc kiểm toán ngày 18/03/2013do Công ty TNHH kiểm toán VACO là công ty kiểm toán đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm ýết. Công ty xây dựng báo cáo tổng kết tài chính năm 2013với các  nội dung chính như sau:

1- Tình hình chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, chế độ kế toán:

Năm 2013Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2013đã phản ảnh đầy đủ  thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư­ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 18tháng 03năm 2014.

2-Tình hình chấp hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông th­ường niên và Nghị quyết của hội đồng quản trị:

Công tác quản lý tài chính của Công ty đã  thực hiện theo Nghị quyết của đại hội cổ đông th­ường niên ngày 28/6/2013.Thực hiện Nghị quyết của hội đồng quản trị đã đề ra trong năm với phương châm thực sự tiết kiệm, hợp lý, công khai và minh bạch.

3- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2013:        

Công ty báo cáo trư­ớc các cổ đông về các chỉ tiêu tài chính năm 2013đã được kiểm toán như­  sau: (có biểu số liệu  01 kèm theo).

Năm 2013 trong bối cảnh kinh doanh không thuận lợi với nhiều thách thức đến từ những khó khăn của suy thoái kinh tế, bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào trong năm đều tăng cao nhưng với sự nỗ lực công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả kinh doanh năm 2013 công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chính như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước

Kết quả các chỉ tiêu chính năm 2013  như sau:

Tổng doanh thu đạt 17.444.621.525 đồng đạt 101.54% so với kế hoạch;

Tổng chi phí 15.376.044.123 đồng đạt 98,65% so với kế hoạch;

 Lợi nhuận sau thuế 1.551.358.479 đồng đạt 129,71% so với kế hoạch;

Nộp ngân sách 2.281.311.722 đồng đạt 97,49% so với kế hoạch;

Lợi tức cổ đông 767.654.905 đồng (tương đương mức cổ tức 3,35%) đạt 111.67% so với kế hoạch.

* Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và mức cổ tức mà Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/6/2013 đã đề ra:

         Trong năm tổng doanh thu thực hiện tăng 1,54% so với kế hoạch do công ty quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Trong đó: doanh thu khác (điện, nước, thu khác) tăng 12% và doanh thu hoạt động tài chính tăng 8% so với kế hoạch do công ty duy trì ổn định và tăng lượng tiền gửi ngân hàng.

Tổng chi phí phục vụ kinh doanh giảm1,35%, trong đó: chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch chưa thực hiện giảm 18,91%, chi phí điện thắp sáng giảm 14,11% so với kế hoạch do trong quá trình tổ chức SXKD công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí một cách tối đa nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc và một số chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch chưa thực hiện.

Tuy giá cả chi phí phục vụ kinh doanh tăng cao nhưng trong quá trình tổ chức kinh doanh Công ty bám sát vào kế hoạch chi phí trong năm để thực hiện, do đó chỉ tiêu chi phí trong năm được tiết kiệm và giảm so với kế hoạch.

Theo quy định năm 2013 Công ty được giảm thuế TNDN theo Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 18/3/2013của Chính phủ quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh, theo đó Công ty được giảm thuế TNDN năm 2013 là 43.005.276 đồng.

4- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013:

          Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ theo quy định hiện hành của nhà nư­ớc đã được Đại hội thông qua và theo quy định tại Điều lệ Công ty, phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ là 767.654.905 đồng tương đương  mức cổ tức  bình quân năm 3,35% sẽ trả cho các cổ đông trên cơ sở  số cổ phần mà các cổ đông đang nắm giữ ( có biểu số liệu 02: phương án phân phối lợi nhuận kèm theo).

Theo Quy chế số 226/QC-CTCPC ngày 25/10/2008 của Công ty thời gian trả cổ tức được tính theo tháng: Cổ tức cả năm được trả cho các cổ đông có họ tên và số vốn góp trong sổ danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2013, thời gian tính chia cổ tức 12 tháng kể từ ngày  01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

Thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân các cổ đông khi nhận cổ tức sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho  nhà nước thông qua công ty (là đơn vị chi trả thu nhập sẽ thu hộ cơ quan thuế), mức thuế suất 5% trên số lợi tức được chia (trừ đối tượng  góp vốn cổ phần là các tổ chức).

 

- Nhấn vào đây để tải về toàn văn


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 900
  • Tháng hiện tại: 85654
  • Tổng lượt truy cập: 4032535