Điều lệ công ty - Chương V - Chế độ tài chính kế toán

Đăng lúc: Thứ năm - 26/05/2011 15:36 - Người đăng bài viết: chodk
Chương V CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điều 43. Năm tài chính, chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Công ty.

          1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó.

          2. Công ty thực hiện việc hạch toán kế toán theo đúng pháp lệnh thống kê - kế toán hiện hành của Nhà nước quy định.

3. Cuối niên khoá, Công ty lập báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

4. Các báo cáo tài chính phải được gửi đến Ban kiểm soát,  Hội đồng quản trị và Văn phòng Công ty trong thời gian mười lăm ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông để Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định.

5. Chế độ lưu giữ hồ sơ, tài liệu:

Công ty lưu giữ tại Văn phòng Công ty các tài liệu sau:

a. Điều lệ Công ty.

b. Quy chế nội bộ Công ty; Sổ đăng ký cổ đông.

c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký chất lượng. đăng ký bản quyền.

d. Tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản của Công ty.

e. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, sổ Biên bản họp Hội đồng quản trị và các quyết định đã được thông qua.

f. Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận kiểm toán của Công ty kiểm toán, kết luận của thanh tra nếu có.

g. Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm.

h. Các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc xây dựng cơ bản, vật tư thiết bị.

i. Các tài liệu, hồ sơ cần thiết khác.

Thời gian lưu trữ các hồ sơ tài liệu, chứng từ trên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cuối mỗi niên khoá tài chính được sử dụng để trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành, tỷ lệ trích lập các quỹ khác không được quy định bởi pháp luật sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc trích lập và tỷ lệ trích lập các quỹ không bắt buộc như Quỹ phúc phúc lợi - khen thưởng, các quỹ khác (nếu có).

3. Công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay cả khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

          4. Căn cứ kết quả kinh doanh hàng năm và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty có thể chia hoặc không chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty.

          5. Trước khi chia cổ tức cho các cổ đông, lợi nhuận hàng năm của Công ty được sử dụng như sau:

          - Trích vào quỹ dự trữ bắt buộc 5% lợi nhuận sau thuế để dự phòng tài chính cho đến khi tổng số tiền trích bằng 10 % vốn Điều lệ của Công ty.

          - Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi, tỷ lệ trích theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

          6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm duyệt danh sách các cổ đông được nhận cổ tức và thông báo về việc chi trả cổ tức đến các cổ đông, chậm nhất là mười lăm ngày trước thời điểm thực hiện việc chi trả này.

          7. Theo quy định của pháp luật và tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị có thể quyết định việc ứng trước cổ tức cho các cổ đông.

          8. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người được nhận cổ tức.

Điều 45. Xử lý các trường hợp kinh doanh thua lỗ.

          Trong trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định giải quyết kịp thời theo hai phương án sau:

-      Trích từ quỹ dự trữ bắt buộc để bù lỗ.

-      Chuyển một phần lỗ sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông quyết định các biện pháp để khắc phục.

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 135
  • Tháng hiện tại: 60659
  • Tổng lượt truy cập: 4007540