Quy chế hoạt động công ty - Chương I - Quy định chung

Đăng lúc: Thứ năm - 26/05/2011 15:28 - Người đăng bài viết: chodk
Chương I - Quy định chung

QUI CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2010 - 2014

(Ban hành theo Quyết định số: 296 /QĐ-HĐQT-CTCPC ngày 08  tháng 12  năm 2010

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn)

 

Chương I:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, qui định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, qui trình làm việc và các mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được qui định trong Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (Điều lệ Công ty) đã được Đại hội cổ đông thường nỉên 2009 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2009.

Điều 2: Hội đồng quản trị thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc tổ chức điều hành, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về phần việc của mình và tất cả cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của công ty.

Điều 4: Các thuật ngữ sử dụng trong Qui chế này có cùng nghĩa như được qui định tại Điều lệ công ty, trong trường hợp có sự khác nhau về nghĩa giữa Qui chế này và Điều lệ công ty thì nghĩa được qui định tại Điều lệ công ty sẽ được áp dụng.

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 661
  • Tháng hiện tại: 85415
  • Tổng lượt truy cập: 4032296