Đăng lúc: 28-04-2022 05:32:00 PM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghị quyết HĐCĐ
Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 (Biên bản, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế)

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 (Biên bản, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế)

Công bố thông tin và báo cáo của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Biên bản, Điều Lệ, Nghị Quyết, Quy chế

Đăng lúc: 25-06-2020 11:54:03 AM | Đã xem: 1936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Điều lệ công ty , Nghị quyết HĐCĐ
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Đăng lúc: 25-05-2019 12:25:00 AM | Đã xem: 1899 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn sửa đổi bổ xung và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua; Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, họp ngày 11 tháng 4 năm 2018.

Đăng lúc: 22-02-2019 08:18:14 PM | Đã xem: 1813 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, họp ngày 16/9/2015.

Đăng lúc: 02-10-2015 10:40:17 AM | Đã xem: 3122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Thời gian: Khai mạc vào hồi: 07 giờ 00', ngày 16 tháng 9 năm 2015. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07giờ00'.

Đăng lúc: 01-09-2015 10:40:18 PM | Đã xem: 4945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính , Nghị quyết HĐCĐ , Danh sách cổ đông
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đăng lúc: 27-05-2014 03:21:00 PM | Đã xem: 2758 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào hồi 07h30' ngày 08/5/2014 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng sơn).

Đăng lúc: 27-05-2014 03:18:00 PM | Đã xem: 2616 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào hồi 07h30' ngày 28/6/2013 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng sơn).

Đăng lúc: 10-07-2013 11:07:04 AM | Đã xem: 3380 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng kinh doanh năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

Đăng lúc: 10-07-2013 11:02:20 AM | Đã xem: 3158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 12/12/2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 12/12/2011

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2011 tại các chợ do công ty quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tính từ thời điểm phát sinh hợp đồng mới, hoặc các hợp đồng đã hết hạn phải ký lại từ năm 2011. Các trường hợp đã thực hiện trước thời điểm nói trên Công ty sẽ bù trừ vào giá trị hợp đồng kế tiếp.

Đăng lúc: 20-12-2011 03:42:00 PM | Đã xem: 1063 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghị quyết HĐCĐ
Nghị quyết HĐCĐ

Nghị quyết HĐCĐ

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 26-05-2011 03:16:00 PM | Đã xem: 1094 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghị quyết HĐCĐ
 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 1067
  • Tháng hiện tại: 19966
  • Tổng lượt truy cập: 4638350