Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 12/12/2011

Đăng lúc: Thứ ba - 20/12/2011 15:42 - Người đăng bài viết: chodk
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 12/12/2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 12/12/2011

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2011 tại các chợ do công ty quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tính từ thời điểm phát sinh hợp đồng mới, hoặc các hợp đồng đã hết hạn phải ký lại từ năm 2011. Các trường hợp đã thực hiện trước thời điểm nói trên Công ty sẽ bù trừ vào giá trị hợp đồng kế tiếp.

1CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 244/NQ-ĐHĐCĐ

           Lạng Sơn, ngày 12  tháng  12  năm 2011

 

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

 Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

 
  1

 


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn được sửa đổi bổ sung ngày 18 tháng 4 năm 2011;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 số 01/2011/ NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Công ty;

- Căn cứ Biển bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn ngày 09 tháng 12 năm 2011,

 QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2011 tại các chợ do công ty quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tính từ thời điểm phát sinh hợp đồng mới, hoặc các hợp đồng đã hết hạn phải ký lại từ năm 2011. Các trường hợp đã thực hiện trước thời điểm nói trên Công ty sẽ bù trừ vào giá trị hợp đồng kế tiếp.

          Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty cụ thể như sau:

Số

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị       tính

Kế hoạch  năm  2011

Kế hoạch điều chỉnh năm 2011

1

Doanh thu

Triệu đồng

16.650

14.400

 

Lợi nhuận sau thuế

Trệu đồng

2.168

346

 

Mức cổ tức /năm

%

7%

Phấn đấu trên 1%

 

          Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

 - CĐ người LĐ, CĐ hộ KD tại các Chợ Đông Kinh, Kỳ Lừa, Chi Lăng…(T/B);

 - Tổng Cty ĐTKDV nhà nước (T/B); 

 - HĐQT, BKS (T/H);

 - Giám đốc, các Phó GĐ;

 - Trưởng các Phòng, Ban;

 - Websiter của Công ty;

 - Lưu VP.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để xem chi tiết biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đề nghị các cổ đông vui lòng truy cập tại Websiter của Công ty theo địa chỉ: www.chodongkinh.com.vn

 

 

 


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

hợp đồng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 760
  • Tháng hiện tại: 85514
  • Tổng lượt truy cập: 4032395