Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Đăng lúc: Thứ ba - 27/05/2014 15:21 - Người đăng bài viết: chodk
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1.Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2.Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:                 17.444.621.525đ

- Tổng chi phí:                      15.376.044.123đ

- Lợi nhuận trước thuế:          2.068.577.402đ

- Lợi nhuận sau thuế:             1.551.358.479đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu:

- Lợi nhuận sau thuế:                          1.551.358.479đ

- Lợi nhuận được phân phối:              1.551.358.479đ

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%:         77.567.924đ

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:          706.135.650đ

- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức là:           767.654.905đ

- Cổ tức:                                                        3,35%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:              17.360.000.000đ

- Tổng chi phí:                   15.710.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế:           1.320.000.000đ

- Cổ tức:                                     3%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5.Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu sau:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế:                1.320.000.000đ

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%:          66.000.000đ

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:           570.000.000đ

- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức là:           684.000.000đ

- Dự kiến chia cổ tức:                                      3%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6.Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014: Đại hội giao cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán, phải đảm bảo công ty kiểm toán được lựa chọn đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7.Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là: 228.000.000đ bằng 100% so với kế hoạch.

- Dự toán tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 là: 252.000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8.Thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014:

- Xây dựng mới theo dự án: 1.600.000.000đ. Trong đó đầu tư cho Dự án: Bãi đỗ xe công cộng và khuôn viên phía bắc sông Kỳ cùng:1.200.000.000đ, gồm đæ bª t«ng nÒn khu vùc b·i ®ç xe Bê s«ng (nÒn bª t«ng cò) kinh phÝ kho¶ng 900.000.000®, c¶i t¹o l¹i vµ trång c©y xanh kinh phÝ kho¶ng 300.000.000®; LËp hå s¬ dù ¸n x©y dùng míi chî Chi L¨ng kinh phí khoảng 400.000.000đ.

- Cải tạo nâng cấp:                        970.000.000đ

- Sửa chữa:                                    800.000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9.Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2014. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nhấn vào đây để tải về toàn văn

 

 

Tác giả bài viết: Chợ Đông Kinh
Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

báo cáo, năm 2013

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 602
  • Tháng hiện tại: 59233
  • Tổng lượt truy cập: 3911407