BÁO CÁO: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/06/2013 12:57 - Người đăng bài viết: chodk
BÁO CÁO: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

BÁO CÁO: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Năm 2012 BKS đã tiến hành hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

 

Căn cứ luật doanh nghiệp. Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

 Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO lập ngày 21/02/2013 cho niên độ báo cáo tính từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012.

Căn cứ vào việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động về tài chính tại Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trong năm 2012 như sau:

+ Hoạt động của ban kiểm soát năm 2012.

+ Kết quả giám sát của HĐQT, Ban giám đốc năm 2012.

+ Kết quả giám sát, đánh giá báo báo tài chính của Công ty năm 2012.

+ Kiến nghị của Ban kiểm soát.

I- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2012.

Hiện tại Ban kiểm soát đang hoạt động gồm 03 thành viên:

1- Bà: Lương Thị Thuý - Cán bộ phòng kế toán -Trưởng ban.

2- Ông: Nguyễn Mạnh Thắng - Cán bộ BQL Chợ Kỳ lừa -Thành viên.

3- Bà : Nguyễn Thị Hợp - Hộ kinh doanh -Thành viên.

Năm 2012 BKS đã tiến hành hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát làm việc định kỳ theo quý, năm, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp toàn bộ mọi mặt hoạt động chính của Công ty.

Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đối với HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

Xem xét đánh giá quá trình hoạt động của Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong Công ty, trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2012 về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

BKS đã tham gia đầy đủ cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, duy trì thường xuyên việc kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty. Thường xuyên trao đổi với nhau đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

II- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của HĐQT được triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Các chỉ tiêu tài chính đã được biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đều vượt kế hoạch, cổ tức năm 2012 ước tính đạt 9,325% tăng 148,6% so với kế hoạch.

Năm 2012 Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đúng điều lệ, đúng chức năng quyền hạn do luật doanh nghiệp quy định, đảm bảo hài hoà lợi ích cổ đông, nhà nước và người lao động. Duy trì họp thường xuyên liên tục để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc hội nghị khách hàng đối với các hộ KD tại tầng 2 và tầng 3 Chợ Đông Kinh về việc giải quyết thực hiện kinh doanh đúng ngành hàng được quy định trong hợp đồng. Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra giải pháp để giải quyết các kiến nghị của các cổ đông hộ kinh doanh cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã có chủ trương giao cho chuyên môn có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại sân phía tây chợ Đông kinh do ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn tối ngày 10/07/2010.

Kết quả giám sát hoạt động của ban giám đốc:

          Các quyết định của HĐQT Ban giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Năm 2012 với tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng Ban giám đốc Công ty đã vượt qua khó khăn để điều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị trong công tác quản lý và điều hành bộ máy của Công ty, đã nỗ lực lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 đã đề ra. Công tác tài chính của Công ty đã được thực hiện nghiêm túc đúng quy định của nhà nước. Duy trì tốt các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các chế độ của người lao động.

III- Kết quả giám sát, đánh giá báo báo tài chính của Công ty năm 2012.

Báo cáo tài chính năm 2012 ( đã được kiểm toán ) phản ánh trung thực chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012. Phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính của kết quả SXKD năm 2012.

Số TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

năm 2012

Thực hiện

năm 2012

So sánh TH/KH (%)

1

Tổng doanh thu

17.350.000.000

18.319.468.335

105,5

 

Trong đó: - Doanh thu DV chợ

14.250.000.000

14.373.810.381

100,87

 

- Doanh thu tài chính, điện nước, thu khác

3.100.000.000

3.945.657.954

127,28

2

Tổng chi phí

15.650.000.000

14.344.216.587

91,65

3

Nộp ngân sách nhà nước

2.470.000.000

2.778.247.609

112,48

4

Lợi nhuận sau thuế

1.275.000.000

3.081.424.216

241,68

5

Cổ tức bình quân (% năm)

3,75%

9,325%

248,6

6

Tổng quỹ lương

7.100.000.000

7.161.000.000

100,85

7

Tổng số lao động

128LĐ

128LĐ

100

 

Năm 2012 Công ty đã thực hiện kiểm toán 2 lần kết quả kiểm toán ghi nhận báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát tiến hành xem xét báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán ngày 21/02/2013 do Công ty TNHH kiểm toán VAVO thực hiện. Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá về tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

IV- Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Hội đồng quản trị có chủ trương chỉ đạo chuyên môn xây dựng phương án hỗ trợ dứt điểm đối với các hộ kinh doanh tại sân phía tây chợ Đông kinh do ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn tối ngày 10/07/2010.

- Đề nghị các thành viên HĐQT tích cực tuyên truyền tới các cổ đông của Công ty về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, để các cổ đông biết và thực hiện.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo chuyên môn tăng cường công tác duy trì trật tự nghành hàng tại chợ Đông kinh theo quy định, giải quyết ổn thoả về việc thực hiện kinh doanh đúng nghành hàng đối với các hộ kinh doanh tại tầng 2 Chợ Đông Kinh.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo chuyên môn tiếp tục hoàn thiện thủ tục khôi phục cổ phiếu quỹ điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty ở mức 23.431.200.000 đồng theo tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ TOÀN VĂN


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

hoạt động

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 85561
  • Tổng lượt truy cập: 4032442