Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/06/2013 13:10 - Người đăng bài viết: chodk
Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

Trong năm 2012, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN NĂM 2012

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

 

 
  1

        

Căn cứ Luật Doanh nghiệp,Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.Hội đồng quản trị công tyđã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụtheo quy định. HĐQT xin báo cáo trước các cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2012; định hướng phát triển của Công ty năm 2013 như sau:

          I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012

          1. Những vấn đề được HĐQT thảo luận và thông qua

          Trong năm 2012,các thành viên Hội đồng quản trị đã  tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ  chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

          Thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sát với tình hình thực tế. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều định hướng đúng dắn và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; những vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị đưa ra bàn bạc, thống nhất thông qua gồm:

          - Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 biểu quyết thông qua.

          - Giải quyết một số vướng mắc của các cổ đông hộ kinh doanh và một số hộ kinh kinh doanh không phải là cổ đông về việc khôi phục và phát hành cổ phiếu quỹ đã được hủy từ nhiệm kỹ trước.

          - Quyết định lựa chọn số lượng và danh sách người mua cổ phiếu quỹ.

          - Chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác chuẩn bị để chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước tại Công ty từ Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về UBND tỉnh Lạng Sơn nắm giữ.

          - Giải quyết kiến nghị của các cổ đông là hộ kinh doanh tại Tầng II và Tầng III về quy định ngành hàng.

          - Chỉ đạo Ban điều hành kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

          - Chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

          2. Kết quả giám sát hoạtđộng của Ban Giám đốc.

          Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên,HĐQT đã  chỉ đạo Ban Giám đốc xử  lý côngviệc  linh hoạtvàthực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012, trong đó chú trọng đến việc tiết kiệm các khoản chi phí nhằm tăng hiệu quả trong kinh doanh.

          Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 đạt:

-Tổng doanh thu:18.319.468.335 đồng, đạt 105,6% so với kế hoạch.

Trong đó:

  DT dịch vụ chợ:  14.373.810.381 đồng, đạt 100,8% so với kế hoạch.

  DT tài chính:        2.284.102.673 đồng, đạt 126,8% so với kế hoạch.

  DT khác:              1.661.555.281 đồng, đạt 123,9% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách NN:   2.778.247.609 đồng, đạt 112,5% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế:   3.081.424.216 đồng, đạt 241,6% so với kế hoạch.

- Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 8,4% so với kế hoạch.

          - Mức cổ tức đạt / CP/ năm:   9,325%

          3. Tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

          3.1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2012. Công ty tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

          Tổng số tiền thù lao chi trong năm2012 là:199.200.000đồng.

          3.2. Dự toán tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

          Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thánh viên Ban kiểm soát của năm 2013 là: 228.000.000 đồng.

          4. Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

          Trong năm 2012 nhân sự của Hội dồng quản trị không có sự thay đổi.

          Do tình hình sức khỏe và nguyện vọng của người lao động, cuối năm 2012 HĐQT đã quyết định cho bà Nguyễn Thị Ngọc Én - Kế toán trưởng Công ty được miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng để chấm dứt hợp đồng lao động; đồng thời phân công bà Nguyễn Thị Hòa nhân viên phòng Kế toán giữ chức phó phòng Kế toán và phụ trách Kế toán Công ty kể từ ngày 01/01/2013

          II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNGCỦAHĐQT NĂM2013:

          Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho, năm 2013HĐQTcông tytập trungthảo luận để giải quyếtnhững công việcchính sau:

          1.Tổ chức thành công Đại hội cổ đông  thường niên năm 2013, đề xuất  trìnhĐại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

          2.Tổ  chức  các  phiên  họp  thường  kỳ  theo quy định hoặc bất thường khi cần thiết  để  thảo  luận,thông  qua  các  báo  cáo,  kế  hoạchsản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2013.

          3. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằmchỉ  đạo  kịp  thời  có  hiệu  quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đôngthường niên 2013.

          4. Xây dựng định hướng phát triển công ty đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng công ty phát triển mang tính ổn định và bền vững.

          5.Tổ chức các phiên họp với Ban Giám đốc khi cần thiết để giámsát hoạt động của bộ máy điều hành và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

          Với  những  định  hướng  nêu  trên,  trong  năm  2013  Hộiđồng quản trịtích cựcchỉ đạo và giám  sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh củacông ty.

          Để hoàn  thành những mục  tiêu  chung, Hội đồng quản  trị Công  ty  cổ phầnchợ Lạng Sơn mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty./.

 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ TOÀN VĂN


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

hội đồng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 635
  • Tháng hiện tại: 85389
  • Tổng lượt truy cập: 4032270