Thông báo của HĐQT về Đại hội cổ đông

Đăng lúc: Thứ ba - 14/07/2015 16:13 - Người đăng bài viết: chodk
Thông báo của HĐQT về Đại hội cổ đông

Thông báo của HĐQT về Đại hội cổ đông

Thực hiện nội dung Thông báo số 168/TB-UBND, ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 7 năm 2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty,

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỢ LẠNG SƠN

1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1

Số        /TB-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 7  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020

của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn

 

 
  1

 


Thực hiện nội dung Thông báo số 168/TB-UBND, ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 7 năm 2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thông báo tới toàn thể các cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty như sau:

1. Do Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, theo đó Công ty phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp mới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước để thông qua Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Công ty không tổ chức lồng ghép Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 làm một, mà phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 trước, dự kiến xong trong tháng 8 năm 2015. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

2. Sau khi tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện quy trình và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh L. Sơn (thay B/C);

- Thành viên HĐQT (T/H);

- Ban kiểm soát (T/B);

- Các Ban QL Chợ Đông Kinh, Kỳ Lừa (T. Báo trên loa), đăng tải trên Website của Công ty;

- Lưu TCHC.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng

 

Tập tin văn bản: thong-bao-cua-hdqt-ve-dh-co-dong.doc


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 812
  • Tháng hiện tại: 85566
  • Tổng lượt truy cập: 4032447