NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Đăng lúc: Thứ tư - 10/07/2013 11:02 - Người đăng bài viết: chodk
NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng kinh doanh năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

NGHỊ QUYẾT

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

 

 
  1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn

- Căn cứ Biển bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức ngày 28 tháng 6 năm 2013.

 

 QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1.Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng kinh doanh năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2.Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012. Như sau:

-         Lợi nhuận được phân phối:                                   3.081.424.216đ

-         Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):                         154.071.211đ

-         Trích quỹ phúc lợi khen thưởng:                              716.175.140đ

-         Trích quỹ thưởng Ban Q.lý điều hành Công ty:          77.035.605đ

-         Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 2.134.142.260đ sẽ chia hết cho các cổ đông với mức cổ tức là 9,325%/CP/năm.

     Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua phương hướng và các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2013 như sau: 

- Tổng doanh thu đạt:         17.180.000.000đ

- Tổng chi phí:                    15.586.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế đạt:      1.196.000.000đ

- Cổ tức bình quân đạt:         3%/năm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%  

Điều 4. Thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 như sau:

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%: 60.000.000đ

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Tạm trích 500.000.000đ

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: mức trích căn cứ vào hiệu quả kinh doanh của Công ty và kết quả xếp hạng doanh nghiệp năm 2013 theo quy định của Nhà nước.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: giao cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán, đảm bảo đơn vị kiểm toán được lựa chọn đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 5.Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 199.200.000đ. Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 là 228.000.000đ, cụ thể từng mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT:                     2.800.000đ/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT:              2.600.000đ/tháng

- Thành viên HĐQT:                 2.400.000đ/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát:           2.400.000đ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát:     2.000.000đ/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 6. Thông qua kế hoạch sửa chữa xây dựng cơ bản năm 2013 như sau:

- Xây dựng mới theo dự án: 1.000.000.000đ

- Cải tạo nâng cấp:                  560.000.000đ

- Sửa chữa:                               410.000.000đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 7. Thông qua việc áp dụng mức phí vệ sinh môi trường theo Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 20/7/2012  của UBND Tỉnh Lạng Sơn:

Công ty áp dụng mức phí VSMT mới, mức 60.000đ/hộ/tháng đối với các hộ kinh doanh cố định tại các chợ do công ty quản lý kể từ ngày 01/01/2014; các hộ kinh doanh có hợp đồng phát sinh trong năm 2013 nhưng có thời hạn sang năm 2014, được tính mức phí VSMT cũ đến hết 31/12/2013 và áp dụng mức phí mới từ 01/01/2014. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 8.Thông qua chủ trương hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng vụ hoả hoạn tại sân phía Tây chợ Đông Kinh tối ngày 10/7/2010. Giao cho HĐQT chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các cơ quan, các ngành chức năng của tỉnh, xây dựng phương án thực hiện việc hỗ trợ dứt điểm đối với các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng vụ hoả hoạn tại sân phía Tây chợ Đông Kinh tối ngày 10/7/2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 9.Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 quyết nghị, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 10.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được thông báo tới toàn thể các cổ đông của Công ty./.

 

Nhấn vào đây để tải về toàn văn nghị quyết

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 787
  • Tháng hiện tại: 85541
  • Tổng lượt truy cập: 4032422