Thông báo chuyển nhượng cổ phần 2019

Thông báo chuyển nhượng cổ phần 2019
Để quản lý vốn góp của các cổ đông trong danh sách sổ cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Công ty thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

1. Đối tượng chuyển nhượng cổ phần:
 Để quản lý vốn góp của các cổ đông trong danh sách sổ cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Công ty thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điều 11  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.


2. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:
 Mọi thủ tục chuyển nhượng phải thông qua Công ty. Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng phải có đầy đủ các thủ tục sau:
- Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (02 tờ theo mẫu của Công ty).
- Người chuyển nhượng cổ phần và người nhận chuyển nhượng cổ phần phải có chứng minh thư nhân dân, chữ ký trùng khớp trong sổ danh sách cổ đông của Công ty.

 

* Tải về toàn văn:

- Thong bao chuyen nhuong co phan 2019.doc

Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh