Công bố Công ty Kiểm toán 2019

Công bố Công ty Kiểm toán 2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.873.388

Fax: 02053.873.388

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: cơ quan: 02053.876.044                di động: 0913.278.122

Fax: 02053.873.388

 

Nội dung công bố thông tin:

Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn là Công ty TNHH kiểm toán VACO. (Hợp đồng số 189/VACO/HĐKiT/JSC-NV2 ngày 19/11/2019)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- Tải về toàn văn: cong-bo-cong-ty-kiem-toan-2019-1911019.doc