Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019
Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

Danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2019

* Xem danh sách đính kèm:

- Danh sach du DHCD 2019.xls

Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh