Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc: 28-04-2020 10:53:00 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Thông báo mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Công ty đã xây dựng hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hồ sơ đăng ký giao dịch nộp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đăng lúc: 28-04-2020 10:50:00 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Công bố giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán

Công bố giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn. tỉnh Lạng Sơn

Đăng lúc: 20-04-2020 08:51:00 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo lùi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông 2020

Thông báo lùi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông 2020

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài đồng thời Công ty đang hoàn thiện một số thủ tục cần thiết theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp về tổ chức Đại hội cổ đông

Đăng lúc: 19-04-2020 10:19:01 PM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

Đăng lúc: 13-03-2020 08:12:58 PM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tình hình quản trị công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2019

Đăng lúc: 13-03-2020 08:10:24 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đăng lúc: 13-03-2020 08:06:49 PM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc: 13-03-2020 08:03:00 PM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Công bố Công ty Kiểm toán 2019

Công bố Công ty Kiểm toán 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc: 25-11-2019 09:45:00 PM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn. tỉnh Lạng Sơn

Đăng lúc: 04-06-2019 12:35:00 AM | Đã xem: 462 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo trả cổ tức 2018

Thông báo trả cổ tức 2018

Công ty trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông căn cứ vào tổng số cổ phần mà các cổ đông đã góp vốn với Công ty

Đăng lúc: 04-06-2019 12:31:51 AM | Đã xem: 454 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo chuyển nhượng cổ phần 2019

Thông báo chuyển nhượng cổ phần 2019

Để quản lý vốn góp của các cổ đông trong danh sách sổ cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Công ty thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Đăng lúc: 04-06-2019 12:30:15 AM | Đã xem: 458 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Công bố thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Công bố thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lương Thị Phương

Đăng lúc: 04-06-2019 12:27:00 AM | Đã xem: 616 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Tổ chức nhân sự
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Đăng lúc: 25-05-2019 12:25:00 AM | Đã xem: 569 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Công bố phong tỏa tài khoản BIDV

Công bố phong tỏa tài khoản BIDV

Thông báo số 766/BIDV.LS của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn về việc phong tỏa một phần tài khoản với số tiền là 19.510.244 đồng (Mười chín triệu, năm trăm mười ngàn, hai trăm bốn mươi bốn đồng).

Đăng lúc: 12-05-2019 10:14:00 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí
Công bố công ty kiểm toán 2018

Công bố công ty kiểm toán 2018

Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn là Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đăng lúc: 12-05-2019 10:10:00 PM | Đã xem: 186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông cáo báo chí , Tin tức
Thông báo mời hợp cổ đông năm 2019

Thông báo mời hợp cổ đông năm 2019

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi: 07 giờ 15', ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Đăng lúc: 09-05-2019 11:45:00 PM | Đã xem: 421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo HĐQT 2018

Báo cáo HĐQT 2018

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đăng lúc: 20-03-2019 09:00:25 PM | Đã xem: 617 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp không ít khó khăn, hiện nay do sự phát triển của kinh doanh bán hàng qua mạng xã hội facebook, các trang bán hàng online, điều này gián tiếp ảnh hưởng tới lượng khách hàng tới chợ, là thách thức đối với bà con tiểu thương kinh doanh, nhiều quầy hàng ở vị trí kém thuận lợi tại khu vực tầng 2, tầng 3 bỏ kinh doanh (khoảng 20 quầy).

Đăng lúc: 20-03-2019 08:57:37 PM | Đã xem: 419 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 06-03-2019 08:33:31 PM | Đã xem: 688 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
1, 2, 3  Trang sau 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 137
  • Tháng hiện tại: 60064
  • Tổng lượt truy cập: 2678107