Điều lệ công ty năm 2015

Điều lệ công ty năm 2015

10:38 | 02/10/2015

Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Căn cứ Nghi quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên số: 236 – NQ/ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2015 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; Chúng tôi, toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cùng cam kết thực hiện đầy đủ những quy định trong bản Điều lệ này.

Đăng lúc: 10:38 - 02/10/2015

Điều lệ công ty - Chương I - Những quy định chung

15:45 | 26/05/2011

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đăng lúc: 15:45 - 26/05/2011
Điều lệ công ty - Chương II - Cổ đông - cổ phần - cổ phiếu

Điều lệ công ty - Chương II - Cổ đông - cổ phần - cổ phiếu

15:43 | 26/05/2011

Chương II CỔ ĐÔNG - CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU

Đăng lúc: 15:43 - 26/05/2011
Điều lệ công ty - Chương III - Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ công ty - Chương III - Đại hội đồng cổ đông

15:40 | 26/05/2011

Chương III ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đăng lúc: 15:40 - 26/05/2011
Điều lệ công ty - Chương IV - Quản trị và điều hành công ty

Điều lệ công ty - Chương IV - Quản trị và điều hành công ty

15:38 | 26/05/2011

Chương IV QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Đăng lúc: 15:38 - 26/05/2011
Điều lệ công ty - Chương V - Chế độ tài chính kế toán

Điều lệ công ty - Chương V - Chế độ tài chính kế toán

15:36 | 26/05/2011

Chương V CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Đăng lúc: 15:36 - 26/05/2011
Điều lệ công ty - Chương VI - Chế độ tuyển dụng lao động

Điều lệ công ty - Chương VI - Chế độ tuyển dụng lao động

15:35 | 26/05/2011

Chương VI CHẾ ĐỘ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Đăng lúc: 15:35 - 26/05/2011

Điều lệ công ty - Chương VII - Giải thể, phá sản, tố tụng

15:33 | 26/05/2011

Chương VII GIẢI THỂ - PHÁ SẢN - TỐ TỤNG

Đăng lúc: 15:33 - 26/05/2011
Điều lệ công ty - Chương VIII - Các quy định khác

Điều lệ công ty - Chương VIII - Các quy định khác

15:32 | 26/05/2011

Chương VIII CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Đăng lúc: 15:32 - 26/05/2011
 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 509
  • Tháng hiện tại: 59140
  • Tổng lượt truy cập: 3911314