Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

00:25 | 25/05/2019

Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Đăng lúc: 00:25 - 25/05/2019
Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

10:40 | 02/10/2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, họp ngày 16/9/2015.

Đăng lúc: 10:40 - 02/10/2015
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

15:21 | 27/05/2014

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đăng lúc: 15:21 - 27/05/2014
NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

11:02 | 10/07/2013

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng kinh doanh năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

Đăng lúc: 11:02 - 10/07/2013
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 12/12/2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 12/12/2011

15:42 | 20/12/2011

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2011 tại các chợ do công ty quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tính từ thời điểm phát sinh hợp đồng mới, hoặc các hợp đồng đã hết hạn phải ký lại từ năm 2011. Các trường hợp đã thực hiện trước thời điểm nói trên Công ty sẽ bù trừ vào giá trị hợp đồng kế tiếp.

Đăng lúc: 15:42 - 20/12/2011
 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 485
  • Tháng hiện tại: 59116
  • Tổng lượt truy cập: 3911290