Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1382773 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 20:45
windows7 404952 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 20:33
windowsnt 176296 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 20:37
windowsxp2 135005 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 16:11
windowsnt2 101103 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 20:25
macosx 62027 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 19:57
linux3 55368 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 20:42
linux2 33913 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 19:49
windowsvista 10217 Thứ sáu, 30 Tháng Mười 2020 05:10
windows2003 4085 Thứ năm, 12 Tháng M. một 2020 06:23
windows2k 2353 Thứ năm, 19 Tháng M. một 2020 13:14
windows95 619 Chủ nhật, 04 Tháng Mười 2020 15:32
windows 576 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 17:14
windows98 382 Thứ bảy, 31 Tháng Mười 2020 22:04
windowsxp 270 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 12:35
windowsme 147 Thứ tư, 11 Tháng M. một 2020 11:57
windowsce 73 Chủ nhật, 29 Tháng M. hai 2019 02:22
windowsme2 63 Thứ năm, 14 Tháng Bảy 2016 13:01
openbsd 16 Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2020 21:19
macppc 5 Thứ sáu, 07 Tháng M. một 2014 00:26
freebsd 5 Chủ nhật, 28 Tháng Hai 2016 00:45