Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1255837 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 18:40
windows7 343423 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 18:38
windowsxp2 120090 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 11:12
windowsnt 108892 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 18:39
windowsnt2 80934 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 18:26
macosx 43675 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 18:36
linux2 23592 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 16:15
linux3 14542 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2020 18:38
windowsvista 10186 Thứ ba, 19 Tháng Năm 2020 00:36
windows2003 4074 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 13:59
windows2k 2325 Thứ ba, 03 Tháng Ba 2020 09:35
windows95 616 Thứ năm, 02 Tháng Một 2020 22:17
windows 556 Thứ hai, 10 Tháng Hai 2020 22:42
windows98 376 Thứ tư, 18 Tháng M. hai 2019 15:01
windowsxp 147 Thứ tư, 01 Tháng Tư 2020 00:01
windowsme 144 Thứ ba, 09 Tháng Tám 2016 18:36
windowsce 73 Chủ nhật, 29 Tháng M. hai 2019 02:22
windowsme2 63 Thứ năm, 14 Tháng Bảy 2016 13:01
openbsd 12 Thứ tư, 13 Tháng Ba 2019 10:57
macppc 5 Thứ sáu, 07 Tháng M. một 2014 00:26
freebsd 5 Chủ nhật, 28 Tháng Hai 2016 00:45