CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc: 13-03-2020 08:03:00 PM | Đã xem: 510 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Công bố Công ty Kiểm toán 2019

Công bố Công ty Kiểm toán 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc: 25-11-2019 09:45:00 PM | Đã xem: 775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn. tỉnh Lạng Sơn

Đăng lúc: 04-06-2019 12:35:00 AM | Đã xem: 957 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo trả cổ tức 2018

Thông báo trả cổ tức 2018

Công ty trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông căn cứ vào tổng số cổ phần mà các cổ đông đã góp vốn với Công ty

Đăng lúc: 04-06-2019 12:31:51 AM | Đã xem: 973 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo chuyển nhượng cổ phần 2019

Thông báo chuyển nhượng cổ phần 2019

Để quản lý vốn góp của các cổ đông trong danh sách sổ cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Công ty thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Đăng lúc: 04-06-2019 12:30:15 AM | Đã xem: 962 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Công bố thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Công bố thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lương Thị Phương

Đăng lúc: 04-06-2019 12:27:00 AM | Đã xem: 1304 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Tổ chức nhân sự
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Đăng lúc: 25-05-2019 12:25:00 AM | Đã xem: 1180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Thông báo mời hợp cổ đông năm 2019

Thông báo mời hợp cổ đông năm 2019

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi: 07 giờ 15', ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Đăng lúc: 09-05-2019 11:45:00 PM | Đã xem: 906 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo HĐQT 2018

Báo cáo HĐQT 2018

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đăng lúc: 20-03-2019 09:00:25 PM | Đã xem: 1197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp không ít khó khăn, hiện nay do sự phát triển của kinh doanh bán hàng qua mạng xã hội facebook, các trang bán hàng online, điều này gián tiếp ảnh hưởng tới lượng khách hàng tới chợ, là thách thức đối với bà con tiểu thương kinh doanh, nhiều quầy hàng ở vị trí kém thuận lợi tại khu vực tầng 2, tầng 3 bỏ kinh doanh (khoảng 20 quầy).

Đăng lúc: 20-03-2019 08:57:37 PM | Đã xem: 854 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 06-03-2019 08:33:31 PM | Đã xem: 1282 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn sửa đổi bổ xung và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua; Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, họp ngày 11 tháng 4 năm 2018.

Đăng lúc: 22-02-2019 08:18:14 PM | Đã xem: 1225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào hồi 07h30' ngày 11/04/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng sơn).

Đăng lúc: 22-02-2019 08:16:08 PM | Đã xem: 849 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đăng lúc: 22-02-2019 08:13:48 PM | Đã xem: 914 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần chợ Lạng sơn; Căn cứ kế hoạch kinh doanh chi tiết của từng bộ phận phòng ban chuyên môn; Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đăng lúc: 22-02-2019 08:10:54 PM | Đã xem: 960 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Danh sách cổ động dự ĐH 2018

Danh sách cổ động dự ĐH 2018

Danh sách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:08:54 PM | Đã xem: 1615 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Danh sách cổ đông , Tổ chức nhân sự
Chương trình ĐH cổ đông 2018

Chương trình ĐH cổ đông 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:05:00 PM | Đã xem: 956 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tổng kết kinh doanh 2017

Báo cáo tổng kết kinh doanh 2017

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:03:45 PM | Đã xem: 1163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

BÁO CÁO Tổng kết công tác Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đăng lúc: 22-02-2019 08:02:06 PM | Đã xem: 1103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2017

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:00:27 PM | Đã xem: 900 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1588
  • Tháng hiện tại: 59741
  • Tổng lượt truy cập: 3600634