Chương trình và danh sách đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Chương trình và danh sách đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 Thời gian: 1/2 ngày (ngày 28 tháng 6 năm 2013)

Đăng lúc: 14-06-2013 01:16:00 PM | Đã xem: 3015 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Danh sách cổ đông
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2012

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2012

Năm 2012 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2012 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 21 tháng 02 năm 2013.

Đăng lúc: 14-06-2013 01:12:00 PM | Đã xem: 2857 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

Trong năm 2012, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

Đăng lúc: 14-06-2013 01:10:00 PM | Đã xem: 1093 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bản tin nội bộ , Tin tức
BÁO CÁO: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

BÁO CÁO: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Năm 2012 BKS đã tiến hành hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đăng lúc: 14-06-2013 12:57:00 PM | Đã xem: 1110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Thông báo: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

1. Thời gian: Vào hồi: 07 giờ 30' Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07 giờ 15'. 2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, T/P Lạng Sơn. 3. Nội dung Đại hội: Công ty gửi kèm theo thông báo mời họp chương trỉnh và các tài liệu của Đại hội.

Đăng lúc: 11-06-2012 10:21:00 AM | Đã xem: 1943 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 Thời gian: 1/2 ngày (ngày 26 tháng 6 năm 2012)

Đăng lúc: 11-06-2012 10:17:00 AM | Đã xem: 2520 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011

Năm 2011 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung là có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn phải đối mặt, phức tạp nhất là vấn đề quản trị công ty mà tập trung chủ yếu giải quyết quyền lợi của nhóm cổ đông các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào trong năm đều tăng cao, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2011 công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chính như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước

Đăng lúc: 11-06-2012 10:12:00 AM | Đã xem: 3218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

Ban kiểm soát làm việc định kỳ theo quý, năm, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp toàn bộ mọi mặt hoạt động chính của Công ty. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm và báo cáo kiểm toán của Công ty. Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết thông qua. Xem xét đánh giá quá trình hoạt động của Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong Công ty, trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2011 về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Thường xuyên trao đổi với nhau đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Đăng lúc: 11-06-2012 10:10:17 AM | Đã xem: 1508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ
Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011

Trong năm 2011, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011; tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá thuê địa điểm kinh doanh và điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT.

Đăng lúc: 11-06-2012 10:07:00 AM | Đã xem: 1292 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông năm 2011

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông năm 2011

1. Thống nhất phương án điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh năm 2011 tại các chợ do công ty quản lý, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, tính từ thời điểm phát sinh hợp đồng mới từ năm 2011. Các trường hợp đã thực hiện trước thời điểm phát sinh hợp đồng mới, Công ty sẽ bù trừ vào giá trị hợp đồng kế tiếp.

Đăng lúc: 20-12-2011 03:49:00 PM | Đã xem: 958 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bản tin nội bộ
Giá vàng loay hoay ngưỡng 37,5 triệu đồng

Giá vàng loay hoay ngưỡng 37,5 triệu đồng

Giá vàng thế giới sáng nay vẫn chưa xác định rõ hướng đi, nên giá trong nước không có nhiều thay đổi so với cuối tuần, bám trụ quanh 37,5 triệu đồng. Mở cửa đầu tuần, mỗi lượng vàng SBJ được niêm yết mua vào bán ra 37,48-37,52 triệu đồng, chiều mua tăng 70.000 đồng nhưng bán ra giảm 20.000 đồng so với buổi sáng hôm cuối tuần.

Đăng lúc: 28-05-2010 02:49:00 AM | Đã xem: 2656 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ
Thành lập VINADES.,JSC

Những chiêu kích cầu thời lạm phát

Không còn ồ ạt giảm 10-70%, quà tặng đính kèm... như trước, hiện nhiều nơi yết cam kết không tăng giá, chia sẻ gánh nặng lạm phát - như một cách kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Đăng lúc: 28-05-2010 02:39:00 AM | Đã xem: 3142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 1358
  • Tháng hiện tại: 59511
  • Tổng lượt truy cập: 3600404