Thông báo: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Đăng lúc: Thứ hai - 11/06/2012 10:21 - Người đăng bài viết: nhungdieugiandi
Thông báo: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Thông báo: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

1. Thời gian: Vào hồi: 07 giờ 30' Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07 giờ 15'. 2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, T/P Lạng Sơn. 3. Nội dung Đại hội: Công ty gửi kèm theo thông báo mời họp chương trỉnh và các tài liệu của Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỢ LẠNG SƠN

1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1

Số        /TB-CTCPC

Lạng Sơn, ngày  08  tháng 6  năm 2012

 

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

 

 
  1

 


          Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; địa chỉ: Tầng IV Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

          Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4900102830 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 09/5/2011.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

          Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty.

1. Thời gian:    Vào hồi: 07 giờ 30' Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012.

                 Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07giờ15'.

2. Địa điểm:      Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

 Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Đường  Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, T/P Lạng Sơn.

3. Nội dung Đại hội:  Công ty gửi kèm theo thông báo mời họp chương trỉnh và các tài liệu của Đại hội.

          Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến dự đúng thời gian và địa điểm trên. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty theo só điện thoại 0253.873.388 hoặc số 0253.876.583 (trong giờ làm việc)./.

         

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CHỦ TỊCH

 

Phạm Văn Dũng

 

Nhấn vào đây để tải về toàn văn

DANH SÁCH  CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS CĐ

Số

TT

Họ và tên cổ đông

 

Chức danh

 

Địa   chỉ

Khu vực

 

CPSH

CPUQ

CỘNG

A01

1

PHẠM VĂN DŨNG

Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn NN

Văn phòng công ty

45

87713

87.758

A02

2

PHAN ANH TUẤN

P.chủ tịch HĐQT. Đại diện vốn NN

Văn phòng công ty

308

37490

37.798

A03

3

NGUYỄN VĂN HÀ

Thành viên HĐQT, Đại diện vốn NN

Văn phòng công ty

400

37490

37.890

A04

4

ĐINH THỊ HẢO

Thành viên HĐQT, Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh

545

0

545

A05

5

NGUYỄN THU PHƯƠNG

Thành viên HĐQT, Tr' phòng KD

Văn phòng công ty

160

0

160

A06

6

LƯƠNG THỊ THUÝ

Trưởng ban kiểm soát

Văn phòng công ty

75

0

75

A07

7

NGUYỄN MẠNH THẮNG

Thành viên Ban kiểm soát

Ban Kỳ Lừa

382

0

382

A08

8

NGUYỄN THỊ HỢP

Thành viên Ban kiểm soát

Hộ kinh doanh

290

0

290

A09

9

NGUYỄN THỊ NGỌC ÉN

Kế toán trưởng

Văn phòng công ty

500

0

500

A10

10

TRẦN VĂN HOAN

Trưởng ban quản lý chợ Kỳ Lừa

Ban QLC Kỳ Lừa

500

0

500

A11

11

NGUYỄN ĐÌNH MINH

Phó Ban Kỳ Lừa

Ban QLC Kỳ Lừa

233

783

1.000

A12

12

NGUYỄN VĂN DŨNG

Phó Phòng TCHC

Ban QL Chợ ĐK

160

0

160

A13

13

NGUYỄN MINH TIẾN

Phó Ban Đông Kinh

Ban QLChợ ĐK

300

0

300

A14

14

CHUVĂN THẮNG

Phó Ban Kỳ Lừa

Ban QLC Kỳ Lừa

400

0

400

A15

15

CAO TRỌNG LẬP

Phó Ban Kỳ Lừa

Ban QLC Kỳ Lừa

177

0

177

A16

16

TRẦN VĂN QUYỀN

Phó Phòng Kinh doanh

Văn phòng công ty

76

0

76

A17

17

TRƯƠNG MẠNH DŨNG

Phó Ban Đông Kinh

Ban QL Chợ ĐK

193

0

193

A18

18

NGUYỄN TRỌNG KIM

Phó Ban Đông Kinh

Ban QL Chợ ĐK

35

0

35

B 19

1

NÔNG THỊ PHƯƠNG

Cổ đông người lao động

Ban QL Chợ ĐK

 

 

1.000

B 20

2

HOÀNG VĂN PHONG

Cổ đông người lao động

Ban QLC Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 21

3

NGUYỄN VĂN HƯƠNG

Cổ đông người lao động

Ban QL Chợ ĐK

 

 

1.000

B 22

4

BẾ CHÍ LINH

Cổ đông người lao động

Ban QLC Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 23

5

LÝ THỊ ĐỢI

Cổ đông người lao động

Văn phòng công ty

 

 

1.000

B 24

6

TRẦN TIẾN SAI

Cổ đông người lao động

Ban QLC Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 25

7

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Cổ đông người lao động

Ban QLC Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 26

8

TRÌNH CÔNG QUÂN

Cổ đông người lao động

Ban QL Chợ ĐK

 

 

1.000

B 27

9

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Cổ đông người lao động

Ban QLC Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 28

10

ĐOÀN THỊ PÍNH

Cổ đông người lao động

Ban QL Chợ ĐK

 

 

1.000

B 29

11

TRÌNH CÔNG QUÂN

Cổ đông người lao động

Ban QL Chợ ĐK

 

 

1.000

B 30

12

HOÀNG VIỆT ĐỨC

Cổ đông người lao động

Ban QL Chợ ĐK

 

 

1.000

B 31

13

VŨ ĐỨC THƯ

Cổ đông người lao động

Ban QL Chợ ĐK

 

 

1.000

B 32

14

LA VĂN BÌNH

Cổ đông ngoài DN

P. Hoàng Văn Thụ

 

 

1.000

B 33

15

NGUYỄN VĂN HỢI

Lao động đã nghỉ việc

P. Vĩnh Trại

 

 

1.000

B 34

16

LÊ XUÂN LÔ

Cổ đông người lao động

P. Đông Kinh

 

 

500

B 35

17

NH CÔNG THƯƠNG

Cổ đông là tổ chức

CN tại Lạng Sơn

 

 

500

B 36

18

 ĐỖ THỊ THO (TUYẾT)

Hộ Kinh doanh

125

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 37

19

TẠ THỊ MINH

Hộ Kinh doanh

150

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 38

20

HÀ BÍCH THỦY

Hộ Kinh doanh

40

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 39

21

DƯƠNG THỊ HIỀN

Hộ Kinh doanh

154

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 40

22

NÔNG THỊ SINH

Hộ Kinh doanh

128

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 41

23

NGUYỄN THỊ THẮM

Hộ Kinh doanh

33

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 42

24

BÙI THỊ DƯƠNG

Hộ Kinh doanh

157

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 43

25

LÊ THỊ SÂM

Hộ Kinh doanh

55

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 44

26

TIẾN THỊ MAY

Hộ Kinh doanh

83

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 45

27

 ĐẶNG THỊ LIÊN

Hộ Kinh doanh

153

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 46

28

HÀ THỊ THẮNG

Hộ Kinh doanh

174

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 47

29

TRẦN ĐÌNH TRUNG

Hộ Kinh doanh

60

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

3.639

B 48

30

 ĐỖ THÚY HẰNG

Hộ Kinh doanh

59

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 49

31

DƯƠNG NGỌC LUYẾN

Hộ Kinh doanh

134

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 50

32

ĐINH THỊ HỒNG

Hộ Kinh doanh

72

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 51

33

PHAN THỊ KIM PHƯỢNG

Hộ Kinh doanh

129

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 52

34

BÙI THỊ DƯ

Hộ Kinh doanh

25

Tầng 1 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 53

35

HOÀNG MINH TÍNH

Hộ Kinh doanh

305

Tầng 2 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 54

36

NGUYỄN THANH HUYỀN

Hộ Kinh doanh

335

Tầng 2 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 55

37

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

Hộ Kinh doanh

227

Tầng 2 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 56

38

VI NGỌC THÀNH

Hộ Kinh doanh

268

Tầng 2 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 57

39

NGUYỄN THỊ HỒNG

Hộ Kinh doanh

260

Tầng 2 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 58

40

TRẦN THỊ DÂN

Hộ Kinh doanh

403

Tầng 2 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 59

41

NGUYỄN VĂN HẠNH

Hộ Kinh doanh

309

Tầng 2 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 60

42

ĐÀM THANH THÙY

Hộ Kinh doanh

609B

Tầng 3 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 61

43

VŨ THANH HẢI

Hộ Kinh doanh

450

Tầng 3 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 62

44

NGUYỄN THỊ NGỮ

Hộ Kinh doanh

606

Tầng 3 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 63

45

TRƯƠNG T. MINH HẠNH

Hộ Kinh doanh

478

Tầng 3 Chợ ĐK

 

 

1.000

B 64

46

KHÚC THỊ NGÂN

Hộ Kinh doanh

204

Sân chợ Đ/Kinh

 

 

1.000

B 65

47

TRẦN THỊ THÚY

Hộ Kinh doanh

205

Sân chợ Đ/Kinh

 

 

1.000

B 66

48

BÙI THỊ LÝ

Hộ Kinh doanh

108

Sân chợ Đ/Kinh

 

 

1.530

B 67

49

TRẦN LỆNH THÀNH (HÒA)

Hộ Kinh doanh

173

Sân chợ Đ/Kinh

 

 

1.000

B 68

50

DƯƠNG THỊ THẮM

Hộ Kinh doanh

195

Sân chợ Đ/Kinh

 

 

1.000

B 69

51

VŨ THỊ YẾN

Hộ Kinh doanh

K 10

Chợ Chi Lăng

 

 

1.000

B 70

52

LỘC THỊ ẢNH

Hộ Kinh doanh

87

Chợ Chi Lăng

 

 

1.000

B 71

53

HÀ THỊ NGHI

Hộ Kinh doanh

16 TT

Chợ Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 72

54

DƯƠNG ĐÌNH CAN

Hộ Kinh doanh

75 NT

Chợ Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 73

55

DƯƠNG KIM LOAN

Hộ Kinh doanh

89 NT

Chợ Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 74

56

DƯƠNG THỊ PHÚ

Hộ Kinh doanh

64 NT

Chợ Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 75

57

ĐINH THỊ LÝ

Hộ Kinh doanh

64 NT

Chợ Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 76

58

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

Hộ Kinh doanh

135 NT

Chợ Kỳ Lừa

 

 

1.000

B 77

59

TRỊNH THÚY TRƯNG

Hộ Kinh doanh

65 NT

Chợ Kỳ Lừa

 

 

2.000

 

 

 

 

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2012

  Ghi chú:

- Mã A là các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty.

- Mã B là các cổ đông được nhóm cổ đông cử đại diện để dự Đại hội

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phan Anh Tuấn

 

Nhấn vào đây để tải toàn văn danh sách

 

 


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

đại hội

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 631
  • Tháng hiện tại: 85385
  • Tổng lượt truy cập: 4032266