CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn. tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0253.873.388

Fax: 0253.873.38

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: cơ quan: 0253.876.044                di động: 0913.278.122

Fax: 0253.873.388

Loại công bố thông tin:  24 giờ   72 giờ   bất thường   theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

-         Báo cáo thường niên 2019;

-         Báo cáo HĐQT năm 2019;

-         Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

* Văn bản: Cong bo BC thuong nien, BC HDQT và BCTC 2019.doc