Công bố giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán

Công bố giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn. tỉnh Lạng Sơn

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn. tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0253.873.388

Fax: 0253.873.388

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: cơ quan: 0253.876.044                di động: 0913.278.122

Fax: 0253.873.388

Loại công bố thông tin:  24 giờ   72 giờ   bất thường   theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

-         Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tải về văn bản: Cong bo giay chung nhan dang ky chung khoan.doc

Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh