Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

Báo cáo của Hội đồng quản trị 2012

13:10 | 14/06/2013

Trong năm 2012, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

Đăng lúc: 13:10 - 14/06/2013
BÁO CÁO: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

BÁO CÁO: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

12:57 | 14/06/2013

Năm 2012 BKS đã tiến hành hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đăng lúc: 12:57 - 14/06/2013
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011

10:12 | 11/06/2012

Năm 2011 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung là có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn phải đối mặt, phức tạp nhất là vấn đề quản trị công ty mà tập trung chủ yếu giải quyết quyền lợi của nhóm cổ đông các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào trong năm đều tăng cao, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2011 công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chính như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước

Đăng lúc: 10:12 - 11/06/2012
Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

10:10 | 11/06/2012

Ban kiểm soát làm việc định kỳ theo quý, năm, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp toàn bộ mọi mặt hoạt động chính của Công ty. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm và báo cáo kiểm toán của Công ty. Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết thông qua. Xem xét đánh giá quá trình hoạt động của Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong Công ty, trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2011 về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Thường xuyên trao đổi với nhau đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Đăng lúc: 10:10 - 11/06/2012
Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011

10:07 | 11/06/2012

Trong năm 2011, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011; tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá thuê địa điểm kinh doanh và điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT.

Đăng lúc: 10:07 - 11/06/2012
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2011

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2011

10:00 | 11/06/2012

Năm 2011 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2011 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 22 tháng 02 năm 2012.

Đăng lúc: 10:00 - 11/06/2012
 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 2759
  • Tháng hiện tại: 90907
  • Tổng lượt truy cập: 3739859